Umorzenie długów

OGROMNE długi

Wiele państw utraciło kontrolę nad swoimi finansami z powodu posiadania ogromnych długów. Zaciągnięte miliardowe kredyty wraz odsetkami sprawiły, że nie są one w stanie normalnie funkcjonować. Ich deficyt budżetowy jest coraz większy. Czy wyjdą z tej trudnej sytuacji finansowej czy czeka ich bankructwo?

Przestępca siedzi nas ławie oskarżonych. Zarzut: napad rabunkowy z bronią w ręku, ciężkie zranienie jednego z pracowników banku. Świadkowie i zebrany materiał dowodowy jednoznacznie potwierdzają winę oskarżonego. Sędzia skazuje go na wieloletnie pozbawienie wolności. Jest to właściwa kara za popełniony czyn.

MAŁE długi

Może pomyślisz sobie: cóż mnie obchodzą tego rodzaju problemy - wielkie przestępstwa i grzechy innych? Ja tak nie postępuję.

Może i tak jest. Ale czy w twoim życiu rzeczywiście wszystko jest w porządku? Czy naprawdę nie popełniłeś nic złego? Na przykład:

● powiedziałeś coś niemiłego bliskiej ci osobie,

● byłeś nieuczciwy w pracy,

● zazdrościłeś sąsiadowi pomyślności w interesach,

● złośliwie zemściłeś się z powodu czyjejś krytyki?

Te wszystkie małe uchybienia również czynią Ciebie winnym – winnym przed ludźmi, i winnym przed Bogiem.

Winny PRZED BOGIEM

Bóg stworzył człowieka po to, aby żył on według Jego woli, według Jego przykazań. On żąda od nas:

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. …lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 5 Księga Mojżeszowa 6,5; 3Księga Mojżeszowa 19,18;

Jednak my, ludzie, zamiast uczcić Boga poprzez swoje posłuszeństwo, znieważyliśmy Go swoimi grzechami. Zamiast kochać innych ludzi, zawiniliśmy wobec nich, a przez to przekroczyliśmy Boże przykazania.

 

OGROM naszych win

Bóg wie o wszystkim, wie o czym myślimy, co mówimy i co czynimy. On widzi każde nasze przewinienie. Dlatego też te wszystkie „małe grzeszki” tworzą dla Niego ogrom naszych win.

Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze. Księga Izajasza 59,2

Tego ogromu win nie jesteśmy się w stanie pozbyć ani poprzez pobożne życie, ani poprzez wypełnianie jakichś praktyk religijnych. Sami nie jesteśmy w stanie pozbyć się choćby jednego grzechu. Jedyne co możemy zrobić, my ludzie grzeszni, będący dłużnikami Boga, to  bezwzględnie podporządkować się Jego żądaniom. W zamian otrzymamy uniewinnienie, darowanie każdej nawet najmniejszej naszej winy.

Dekret w sprawie DAROWANIA długów

Siedzimy przed Bogiem na ławie oskarżonych. Bóg, który jest doskonale sprawiedliwy, żąda kary na nasze długi - nasze grzechy. Karą jest wieczne potępienie. Jednak istnieje droga wyjścia: każdemu, kto zaufa Panu Jezusowi, Bóg chce wszystko darować.

Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby uratować nas przed wiecznym sądem. On został ukarany za grzechy tych wszystkich, którzy uwierzą w Jego dzieło zbawienia.

Lecz on zraniony jest za występki NASZE, starty za winy NASZE. Ukarany został dla NASZEGO zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza 53,5

SPŁACONY dług!

Pan Jezus był sądzony na krzyżu Golgoty za winy wszystkich ludzi. Jeśli ktoś przyjmie osobiście tę dobrą nowinę, może być pewien, że jego grzechy, jego długi, zostaną spłacone.

Bóg potwierdza to słowami:

Starłem jak obłok TWOJE WYSTĘPKI,  A TWOJE GRZECHY jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem. A grzechów ich i ich nieprawości NIE WSPOMNĘ WIĘCEJ.

Księga Izajasza 53,5;  List do Hebrajczyków 10,17

Boża oferta spłacenia długów jest aktualna i dzisiaj.

Skorzystaj z niej! Twój dług zostanie umorzony, a ty otrzymasz nową relację z Bogiem.

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Księga Psalmów 51,3

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

15
czerwca

Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.


Ewangelia Jana 11,41-42

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka