Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam - mówi Pan.
Księga Jeremiasza 29,12-14

Biblia jest Słowem Bożym. Wiara w Bożą inspirację Pisma Świętego nie wymaga w żadnym razie skoku "w ciemno" czy w obszary irracjonalne. Tam, gdzie doniesienia Biblii mogą być porównane z faktami, wypowiedzi Pisma Świętego okazują się być w pełni godnymi zaufania. Naturalnie istnieją też i takie rzeczy, których my ludzie, ze względu na to, że jesteśmy drobnymi, ograniczonymi istotami, nie jesteśmy w stanie wyśledzić. Nie przedstawia to jednakże żadnej rzeczywistej trudności. Osobie, która wielokrotnie okazała się rzetelna i godna zaufania, daje się wiarę i tam, gdzie chodzi o wypowiedzi, których nie można sprawdzić. Tak samo mogę uczynić względem Boga, którego przedstawia Biblia: wszystko to w Biblii, co mogłem zbadać, okazało się poprawne. Dlatego posiadam pełne podstawy, aby Mu zaufać i we wszystkich innych Jego wypowiedziach. Wiem dlaczego wierzę!

Chciałbym zachęcić Cię Czytelniku i dodać odwagi, by wziąć Biblię do ręki - aby słyszeć w niej głos Wszechmocnego. Jeżeli Bóg jest dla Ciebie "nieznanym Bogiem", po prostu zwróć się do Niego w zaufaniu ze szczerą prośbą, aby zechciał przez Biblię przemówić do Ciebie w sposób osobisty. Ważne jest, aby podejść do Biblii z otwartością, powagą i szczerością. Biblia jest w stanie dosięgnąć sumienia swych czytelników, a przy tym zadziałać na najdelikatniejsze obszary ludzkiego wnętrza - to jest konieczne dla postawienia prawdziwej diagnozy naszego osobistego stanu przed Bogiem. Lecz Bóg "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1. List do Tymoteusza 2,4-5).


(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2012

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

14
czerwca

A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok (...) gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty jego. (…) I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości.


Ewangelia Marka 5,25.27.29

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka