I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Ewangelia Łukasza 2,7
Gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa.
Ewangelia Jana 19,18
A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga.
Ewangelia Marka 16,19

Kiedy Stwórca świata przyszedł na ziemię jako małe dziecię, nie został przyjęty, choć przyszedł "do swej własności" do swojego narodu (Ew. Jana 1,11), do którego miał pełne prawo.
Kołyską był Mu żłób, położono go zamiast w najznakomitszym miejscu pośród ludzi, to wśród zwierząt. w grudniowe święta obchodzi się tradycyjnie właśnie czas narodzenia Pana Jezusa. To piękny moment kiedy zaczyna się realizować Boży plan zbawienia. Cud nas cudy. Bóg staje się człowiekiem. Ale to nie koniec cudów. Cale życie Pana Jezusa było cudem miłości i doskonałego wypełniania Bożego planu. Gdy zaczął swą służbę, przemieszczał się z miejsca na miejsce, dlatego powiedział pewnemu człowiekowi, który chciał iść za nim: "Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił" (Ew. Mat. 8,20). Nikt go nie rozumiał, i wszyscy odrzucili.

Gdy kończył służbę na tej ziemi, Jego ostatnim miejscem był krzyż. Cóż za poniżenie dla Syna Bożego! Ludzie odrzucili Go, jedynego sprawiedliwego człowieka, jaki kiedykolwiek żył, popełniając najgorsze zło. Otrzymał miejsce hańby pomiędzy dwoma złoczyńcami, pomiędzy niebem a ziemią.
I niebiosa zostały zamknięte, bo Jezus cierpiał Boży sąd nad grzechem w miejsce zgubionych grzeszników.

Ale gdy Pan zmarł i triumfalnie powstał z martwych, Bóg dał mu honorowe miejsce, mówiąc: "Siądź po prawicy mojej" (Psalm 110,1).
Powstaje pytanie: czy Jezus zajmuje w twoim sercu honorowe miejsce, miejsce Boga, Pana i Zbawiciela?

Czy traktujesz Go jak współcześni Mu nikczemnicy, którzy nie mieli dla Niego miejsca ani czasu? Czy masz dla niego czas tylko w wyjątkowe chwile tak jak święta Narodzenia Pańskiego? Zastanów się na chwilę i pomyśl kim dla Ciebie jest Pan Jezus Chrystus? On nie pozostał małym dzieckiem na zawsze, dorósł i wypełnił swą misje.

Dziś mówi do Ciebie: "Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie;" (Ew.Jana 18,37)

Wierzysz w Prawdę? w Pana Jezusa Chrystusa?

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

24
czerwca

Uchwyć się żywota wiecznego.


1 List do Tymoteusza 6,12

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka