FilipIXNiech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!
Księga Izajasza 55,7

Ludwik IX nazywany Świętym w wieku 12 lat został królem Francji. Jego energiczna matka w czasie jego niepełnoletności sprawowała rządy regencyjne i stłumiła powstanie szlachty przeciwko niemu. Gdy sam przejął władzę, jego przeciwnicy uciekli za granicę, gdyż król sporządził listę, na której widniały ich imiona, każde z nich opatrzone złowrogim - jak sądzono - krzyżem. Za znakiem tym dopatrywano się morderczego zamiaru króla, który miałby wytracić swych wrogów. Gdy król Ludwik usłyszał o tym, zapewnił wszystkich uciekinierów o swym przebaczeniu, gdyby zechcieli powrócić do kraju. A co z krzyżem, który widniał przy imieniu każdego buntownika? Król wyjaśnił: "Znaki krzyża, które postawiłem przy każdym z imion na liście, mają mi nieustannie przypominać o krzyżu mojego Zbawiciela i wzbudzać we mnie gotowość przebaczenia". Jakież szlachetne, królewskie usposobienie! Wszyscy, którzy zaufali zapewnieniom władcy, zostali ułaskawieni.
Zacytowany na początku werset biblijny mówi o nieporównywalnie większym przebaczeniu, które gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo na ziemi, ale daje wieczną pewność. Każdemu bezbożnemu i każdemu przestępcy (czyli każdemu, który przekroczył Boże prawo - w tym sensie każdy człowiek jest przestępcą) Bóg chce okazać miłosierdzie i udzielić przebaczenia. Na Bożej liście również przy każdym imieniu stoi w pewnym sensie krzyż. Mówi on o krzyżu na Golgocie, na którym Syn Boży umarł za grzeszników. Dlatego teraz Bóg może być bogaty w miłosierdzie (Efez. 2,4). Ale - i w tym "ale" tkwi trudność i przeszkoda, o którą potyka się wielu - każdy osobiście musi uznać siebie samego przed Bogiem za grzesznika, który zasłużył na śmierć i wieczne potępienie. Jedynie rozpoznanie swojego rzeczywistego stanu przed Bogiem wiedzie do pokuty i nawrócenia. Wszyscy, którzy w ten sposób przychodzą do Niego, otrzymują przebaczenie, pokój z Bogiem oraz życie wieczne.

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

24
czerwca

Uchwyć się żywota wiecznego.


1 List do Tymoteusza 6,12

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka