W dniu mej niedoli wzywam cię, bo mię wysłuchujesz.
Psalm 86,7

Podczas lekcji religii w jednej z angielskich szkół polecono uczniom napisać na kartce, co byłoby dla nich najstraszniejszym wydarzeniem, jakie potrafiliby sobie wyobrazić. Znaczny odsetek uczniów kojarzył to od razu z wojną atomową, inni z kolei wymieniali nieuleczalne choroby. Wśród tych wielu tuzinkowych, powtarzających się odpowiedzi uwagę zwracała jedna, doprawdy niepospolita: "Gdyby wszystkie modlitwy były tylko rozmowami z samym sobą".
I rzeczywiście! Cóż za trafne spostrzeżenie! Puste niebo byłoby największą katastrofą! Zostalibyśmy zupełnie sami z wszystkimi naszymi pytaniami i problemami. Zaś u kresu tej samotnej drogi znajdowałaby się rozpacz.


Jednakże chrześcijanin świadom jest realności Bożej: wie, że istnieje Bóg, który wysłuchuje modlitwy. Sam ten fakt nie oszczędza mu wcale różnorakich utrapień. Na pewno nie! Ale w każdej potrzebie i zmartwieniu - niezależnie od tego jak wielkie i ciężkie mogłyby one być - nie zostanie pozostawiony przez Boga na pastwę ślepego losu. On słyszy wołanie swych dzieci; pociesza je, dodaje im odwagi, nosi je w swych ramionach i kieruje ich spojrzenia na wspaniałą przyszłość w wieczności, która stanie się ich udziałem.
To nie jest jedynie pięknym snem. To rzeczywistość. Tysiące nawróconych ludzi przeżywają to każdego dnia, a jakże niezliczone rzesze mogły już doświadczyć tego osobiście. Należy do nich choćby i Dawid, autor poniżej zacytowanego psalmu, w którym pisze:

"Nie ma równego tobie, Panie [...] Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem [...] Wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych [...] Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym d o gniewu, wielce łaskawym i wiernym [...] Daj znak, że jesteś mi przychylny, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!" (Psalm 86 - fragmenty)


Dobry Zasiew 2012

22
stycznia

Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca (…), gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan, Bóg wasz, wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził.


5. Księga Mojżeszowa 12,2.4-5

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…