Określenie „Dzień Pański” znajdujemy zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Nie oznacza ono dnia, który ma 24 godziny, lecz pewien okres czasu. Wyrażenie to występuje często w 2 Liście do Tesalonicznan. Chcielibyśmy na podstawie paru pytań wyjaśnić znaczenie tego pojęcia.

 

● Kiedy rozpocznie się Dzień Pański? Rozpocznie się on w momencie ponownego przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Pan ukaże się jednak wtedy w mocy i chwale. Jego objawienie porównane jest do wschodu słońca.  „A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie [swobodnie] i będziecie podskakiwać jak tuczone cielęta. I podepczecie grzeszników, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów (Mal. 3,20.21).

● Jak długo potrwa ten dzień? Apostoł Piotr w 2 swoim liście pisze, że koniec tego dnia nastąpi wraz z zakończeniem się Tysiącletniego Królestwa, co związane jest z końcem istnienia tej ziemi.„Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione (3,10).

● Co będzie cechę charakteryzująca ten dzień? W tym czasie na ziemi będzie obecny Pan Jezus i będzie On uznany jako PAN. Każda rebelia względem niego zostanie natychmiast osądzona przez Boga. „Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą (Izaj. 65,20).

● Co będzie oznaczał ten dzień dla Chrystusa? Będzie to dzień okazania Jego mocy i początku panowania na ziemi. Będzie On przez ludzi uwielbiony i uczczony. „Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście (2. Tes. 1,10).

● Co będzie oznaczał ten dzień dla niewierzących? Dzień ten będzie dla nich nieoczekiwany i niepożądany. „Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy” (1. Tes. 5,2), gdyż przyniesie on z sobą straszne sądy nad wszystkimi bezbożnikami. „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić (Izaj. 13,9).

● Co będzie oznaczał ten dzień dla wierzących? Dla nich będzie to dzień odpocznienia, zapłaty i współrządzenia z Chrystusem „Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego” (Mat. 25,21).

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

22
lipca

I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami.


Ewangelia Łukasza 6,12-13

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka