My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku, ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. 
2. List do Tesaloniczan 2,13

Terroryzm, porwania, zabójstwa, trzęsienia ziemi, powodzie i polityczne wstrząsy, to rzeczy, o których codziennie słyszymy w wiadomościach. Co czeka jeszcze ten świat? Biblia mówi, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej. Gdzie znajdą się ci, którzy zaufali Chrystusowi?
W 1. Liście Pawła do Tesaloniczan czytamy, że chrześcijanie byli zaniepokojeni o tych, którzy zmarli przed obiecanym przyjściem Pana (Jan 14,1-3). Paweł zapewnił ich, że czy żywi, czy umarli "porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana" (1. Tes. 4,13-18), gdy On powróci po swój Kościół.
Następnie w 2. Liście do Tesaloniczan czyta my o ludziach, którzy próbowali ich przekonywać, że dzień Pański już nadszedł, a oni są w czasie ucisku. Szatan chciał pozbawić ich nadziei zabrania przez Pana, ale Paweł wytłumaczył Tesaloniczanom, że choć mogą przechodzić przez różne uciski, to jednak nie nadejdzie ten dzień, dopóki nie nastąpi wielkie odstępstwo (2. Tes. 2,3). Dalsze wersety mówią nam, że wierzący, zbawieni ludzie, będą zachowani od ucisku i od nadchodzącego gniewu, ponieważ uwierzyli prawdzie i zostali uświęceni przez Ducha Świętego.
Słowo Boże daje nam tę obietnicę, ale szatan próbuje ją zakwestionować, zwracając naszą uwagę na te straszne wydarzenia i zasiewając strach w naszym sercu przed tym, co ma jeszcze nadejść. On stale chce odebrać nam czuwanie i nadzieję w powtórnym przyjściu Pana Jezusa po nas.
Niesprzyjające okoliczności i trudne sytuacje na świecie wskazują nam, że nasz Pan nadchodzi, dlatego zgodnie z Jego obietnicą nie powinny one w nas wywoływać lęku czy zaniepokojenia o nas samych i o nasze rodziny. On weźmie nas i potem "na zawsze będziemy z Panem".
Trudne czasy ostateczne, w których żyjemy, są też ponagleniem dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli w Pana Jezusa, aby to uczynili jeszcze dzisiaj, by nie mieć udziału w strasznym okresie historii zwanego "wielkim uciskiem".

(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2013

28
września

I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. I brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce.


Ewangelia Marka 10,13-14.16

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazanie brata Ernsta Bremickera - "Pokaż mi swoją wiarę" oraz kazanie brata Romana Naef - "Chodź". Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…