My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku, ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. 
2. List do Tesaloniczan 2,13

Terroryzm, porwania, zabójstwa, trzęsienia ziemi, powodzie i polityczne wstrząsy, to rzeczy, o których codziennie słyszymy w wiadomościach. Co czeka jeszcze ten świat? Biblia mówi, że będzie gorzej, zanim będzie lepiej. Gdzie znajdą się ci, którzy zaufali Chrystusowi?
W 1. Liście Pawła do Tesaloniczan czytamy, że chrześcijanie byli zaniepokojeni o tych, którzy zmarli przed obiecanym przyjściem Pana (Jan 14,1-3). Paweł zapewnił ich, że czy żywi, czy umarli "porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana" (1. Tes. 4,13-18), gdy On powróci po swój Kościół.
Następnie w 2. Liście do Tesaloniczan czyta my o ludziach, którzy próbowali ich przekonywać, że dzień Pański już nadszedł, a oni są w czasie ucisku. Szatan chciał pozbawić ich nadziei zabrania przez Pana, ale Paweł wytłumaczył Tesaloniczanom, że choć mogą przechodzić przez różne uciski, to jednak nie nadejdzie ten dzień, dopóki nie nastąpi wielkie odstępstwo (2. Tes. 2,3). Dalsze wersety mówią nam, że wierzący, zbawieni ludzie, będą zachowani od ucisku i od nadchodzącego gniewu, ponieważ uwierzyli prawdzie i zostali uświęceni przez Ducha Świętego.
Słowo Boże daje nam tę obietnicę, ale szatan próbuje ją zakwestionować, zwracając naszą uwagę na te straszne wydarzenia i zasiewając strach w naszym sercu przed tym, co ma jeszcze nadejść. On stale chce odebrać nam czuwanie i nadzieję w powtórnym przyjściu Pana Jezusa po nas.
Niesprzyjające okoliczności i trudne sytuacje na świecie wskazują nam, że nasz Pan nadchodzi, dlatego zgodnie z Jego obietnicą nie powinny one w nas wywoływać lęku czy zaniepokojenia o nas samych i o nasze rodziny. On weźmie nas i potem "na zawsze będziemy z Panem".
Trudne czasy ostateczne, w których żyjemy, są też ponagleniem dla tych, którzy jeszcze nie uwierzyli w Pana Jezusa, aby to uczynili jeszcze dzisiaj, by nie mieć udziału w strasznym okresie historii zwanego "wielkim uciskiem".

(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2013

29
marca

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce (…). Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.


Psalm 22,2; Ewangelia Jana 10,11.14

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…