Ty jesteś Bogiem odpuszczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym.
Księga Nehemiasza 9,17

Pewien młody mężczyzna zarzucił od dawna nawróconemu chrześcijaninowi: "Jak możesz wierzyć, że jedynie chrześcijaństwo jest prawdą? Ja wierzę, że Bóg nie przejmuje się tym czy ktoś jest muzułmaninem, buddystą czy chrześcijaninem''. Starszy mężczyzna słuchał cierpliwie po czym odpowiedział: ''Prorok Micheasz odpowiedział na twoje pytanie już 3000 lat temu mówiąc: "Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę?[...] Zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy." Wybaczenie grzechów jest znane tylko w Biblii. Tam jest napisane o Jezusie Chrystusie: "Który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją". Jeśli nie potrzebujesz wybaczenia grzechów nie ma powodu, dla któreg o nie mógłbyś być muzułmaninem. W przeciwnym wypadku doradzałbym Ci..." Nie mógł dokończyć zdania. Młody mężczyzna obrócił sie na pięcie i nie usłyszał już porady chrześcijanina, która mogłaby go poprowadzić we właściwym kierunku.

Nikt z nas nie powinien unikać podjęcia właściwej decyzji. Słuchaj uważnie! Zacznij mówić do Pana Jezusa Chrystusa w modlitwie. On żyje! Słyszy cię i wysłucha. Opowiedz mu o wszystkim i wyznaj mu swoje grzechy. Wtedy On wybaczy ci wszystkie winy i obdarzy cię życiem wiecznym. Każdy, kto może powiedzieć "Bóg ma dla mnie łaskę" jest prawdziwie szczęśliwy. Słowo Boże, mówi nam, że "Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów" (Ewangelia Łukasza 24,46-47).

01
kwietnia

Żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc: Sługa twój, a mój mąż, umarł, a ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. Lecz oto przyszedł wierzyciel, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci jako niewolników. Elizeusz rzekł do niej: Cóż mogę dla ciebie uczynić? Lecz powiedz mi: Co jeszcze posiadasz w domu? A ona na to: Nic nie ma twoja służebnica w całym swoim domu oprócz bańki oliwy. On rzekł: Idź, napożyczaj sobie naczyń z zewnątrz, od wszystkich swoich sąsiadów, naczyń pustych, byle nie za mało.


2. Księga Królewska 4,1-3

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…