Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi!
Psalm 25,16

W sposób, jak to przedstawia zacytowany powyżej werset z Biblii z Psalmu 25, może się modlić do Boga każdy, kto czuje się samotny lub znajduje się w trudnej sytuacji.
- Może twoi rodzice nie mają dla ciebie czasu, dlatego musisz sam rozwiązywać swoje problemy? Więc módl się do Boga! On ciebie słyszy i pragnie ci pomóc!
- A może zestarzałeś się i spędzasz wiele godzin zupełnie sam? Przygniata cię samotność? Módl się do Boga! On zawsze ma dla ciebie czas!
Być może jeszcze nigdy nie rozmawiałeś z NIM. Nie mamy na myśli wyuczonych formułek modlitewnych, ale ufną ROZMOWĘ z Bogiem! Pomimo, że jest On twoim Stwórcą, nie zwracałeś na Niego uwagi. Jednak zawsze możesz nawiązać z Nim kontakt, ponieważ On jest łaskawy. Nie będzie robił ci wyrzutów. Nawet więcej, wskaże ci, w jaki sposób możesz mieć z Nim właściwą relację.
Istnieje bowiem coś, co stoi pomiędzy Bogiem a człowiekiem - są to nasze grzechy. To one sprawiają, że często czujemy się, jakby nas nie słyszał. Muszą więc zostać usunięte. Jak może się to stać? Jedynie przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa na Golgocie, gdzie dokonał On odkupienia za nasze grzechy.
Jeśli uwierzysz, że Pan Jezus poniósł sąd za twoje przewinienia, Bóg odpuści twoją winę i będziesz mógł mieć z Nim nową relację, bliską społeczność poprzez czytanie Biblii i modlitwę. On zaś będzie pomagał rozwiązywać twoje problemy i wypełni chwile samotności w twoim życiu.

28
września

I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. I brał je w ramiona, błogosławił, kładąc na nie ręce.


Ewangelia Marka 10,13-14.16

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazanie brata Ernsta Bremickera - "Pokaż mi swoją wiarę" oraz kazanie brata Romana Naef - "Chodź". Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…