Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą...
List do Galacjan 6,15-16

W matematyce oraz innych kierunkach nauki istnieje wiele twierdzeń, definicji i zasad, np. twierdzenie Pitagorasa, czy 1. zasada termodynamiki. W Słowie Bożym także znajdujemy pewne zasady, które wyrażają głębokie prawdy duchowe.
Pierwsza z nich, to wspomniana w dzisiejszym fragmencie Biblii zasada nowego stworzenia. Mówi ona o tym, że żadne ziemskie rzeczy nie mogą nas usprawiedliwić przed Bogiem, ani zbliżyć do niego, a więc jedzenie czy powstrzymywanie się od jedzenia, obrzezanie czy nieobrzezanie, dobre uczynki czy ich brak. Do Nikodema, który był pobożnym nauczycielem Prawa Mojżeszowego w Izraelu, Pan Jezus powiedział, że mus i się na nowo narodzić. Nie wystarczy znajomość Pisma, ani staranie o wypełnianie go. U Boga liczy się tylko nowe stworzenie. Apostoł Paweł napisał do Koryntian: "Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe" (2. Kor. 5,17). Oznacza to rozpoczęcie życia dla Boga w oparciu o zaufanie do Chrystusa i do tego, czego On dokonał przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Nie wystarczy zatem, że stanę się lepszy; muszę stać się całkiem NOWY!
Druga zasada, to zasada miłości (2. List Jana 6). Każdy człowiek, który narodził się na nowo dla Boga, ma Jego życie w sobie i pragnie żyć dla Niego. Bóg jest miłością, a kto jest w Bogu, ten także miłuje. Bóg wyszedł naprzeciw nam ze swoją miłością, dlatego też my mamy się wzajemnie miłować i być gotowi, jak Chrystus, oddawać drugim swoje życie, tzn. czas, siły i środki, a jeśli zajdzie potrzeba, także umrzeć. Miłość Boża r ozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany, dlatego w istocie nie możemy miłować Bożą miłością bez Niego samego i bez dostosowania się w praktyce do nauki Słowa Bożego. Dlatego zasada miłości wzywa nas, abyśmy wyrażali naszą miłość ku Bogu przez przestrzeganie jego przykazań, z którymi stykamy się na każdej stronie Pisma Świętego.

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

28
maja

Miłość jest dobrotliwa.

Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.


1 List do Koryntian 13,4; List do Tytusa 3,4-5

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka