..Odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.
Ewangelia Mateusza 9,9

Pewien student, chrześcijanin, usilnie prosił swojego przyjaciela, aby się nawrócił i przyjął Pana Jezusa jako swego Zbawiciela. Tamten zaś śmiejąc się, odpowiedział: "Jestem młody i zdrowy. Jest przede mną jeszcze całe życie, chcę z niego korzystać".
Niedługo potem ten młody człowiek ciężko zachorował. To spowodowało, że zaczął zastanawiać się nad słowami, które wcześniej zlekceważył. Co zyskał dotychczas w swoim życiu? Jedynie krótkie przyjemności, które coraz bardziej oddalały go od Boga, prowadziły do grzechu i obciążały jego sumienie... Teraz jednak, w chwili swojej słabości, zwrócił się do Boga. Modlił się o pomoc i ratunek z nędznego stanu, do jakiego doprowadził go grzech. Bóg wysłuchał go i przyjął, a on stał się uczniem Jezusa.
Dlaczego jednak czekać z podjęciem tej decyzji, aż się zachoruje? Dlaczego czekać, aż grzech tak zniszczy nasze życie, że dla Zbawiciela nie pozostanie już nic? Z pewnością i wtedy potrafi On ratować i pomagać. Jak wielu Pan Jezus wyprowadził z najgłębszej nędzy!
Dlaczego jednak nie chcemy oddać Panu Jezusowi naszego młodego, zdrowego życia? Dopiero życie z Nim i dla Niego uczyni je prawdziwie szczęśliwym i wartościowym.
Pan Jezus chce stać się również i twoim Zbawicielem. Apeluje On dzisiaj do twojego serca, abyś przyjął i odwzajemnił Jego zbawczą miłość przez to, że zaczniesz Go naśladować i Mu służyć. Chce Ci darować NOWE ŻYCIE, prawdziwy NOWY ROK - najpierw pierwszy, potem drugi, potem następny i aż po wieczność. Już na zawsze z Nim!
Czy słyszysz Jego wołanie? Uczyń więc tak, jak uczynił celnik Mateusz - "wstał i poszedł za nim". Stał się apostołem, który napisał wspaniałą ewangelię nazwaną jego imieniem. Nie czekaj aż będziesz chory i biedny, odliczając czas, pomyśl ile go już zmarnowałeś.

30
listopada

I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych (...).

Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!


List do Hebrajczyków 10,24-25; Psalm 122,1

Więcej…

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Reynoldsa oraz świadectwo jego nawrócenia. Zapraszamy do wysłuchania!

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…