Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Ewangelia Jana 3,3

Dlaczego właściwie bez narodzenia się na nowo nikt nie może ujrzeć Królestwa Bożego? Ponieważ do tego potrzebne jest całkowicie inny rodzaj życia, niż to, które posiadamy. Jezus Chrystus mówi: "co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z Ducha, duchem jest" (Ew. Jana 3,6). Niezależnie od tego, że nasze grzeszne życie przez różne upadki i uchybienia jest zupełnie bezużyteczne dla Boga i nie da się go skorygować lub naprawić, to i tak do tego Królestwa potrzebne jest znacznie więcej, niż samo bycie stworzeniem, posiadanie fizycznego bytu.
Pan Jezus rozmawiał o nowych narodzinach z Nikodemem, z człowiekiem, z którym niewielu mogło się równać. Biblia zajmowała ważne miejsce w jego życi u, a on sam był uznanym duchowym nauczycielem, przykładnym i pobożnym. Czyż taki nie mógł się ostać przed Bogiem?
Jednak tylko zupełna i zasadnicza zmiana, tylko nowe życie od Boga, przysposabia nas do Królestwa Bożego. Za pomocą własnych sił niewiele w tej sprawie możemy uczynić, jedynie możemy przyczynić się do własnych fizycznych narodzin.
Drogą do opisywanej tu radykalnej zmiany i całkowicie nowego początku jest sam Chrystus. "Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem z Boga się narodził" (1. List Jana 5,1). By to było możliwe, On, wieczny Syn Boży, stał się człowiekiem i zmarł za grzeszników na krzyżu Golgoty.
Kto dziś wyzna: całe moje życie muszę całkowicie zmienić, ono jest nieprzydatne dla Boga, potrzebuję nowego życia, w wierze znajdzie schronienie u Zbawiciela świata i może oprzeć się na tych Jego słowach: "a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz" (Ew. Jana 6,37). Dlatego Bóg dał swego Syna, ażeby "każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny". (Ew. Jana 3,16).

(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2012

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

22
lipca

I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami.


Ewangelia Łukasza 6,12-13

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka