Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam - mówi Pan.
Księga Jeremiasza 29,12-14

Biblia jest Słowem Bożym. Wiara w Bożą inspirację Pisma Świętego nie wymaga w żadnym razie skoku "w ciemno" czy w obszary irracjonalne. Tam, gdzie doniesienia Biblii mogą być porównane z faktami, wypowiedzi Pisma Świętego okazują się być w pełni godnymi zaufania. Naturalnie istnieją też i takie rzeczy, których my ludzie, ze względu na to, że jesteśmy drobnymi, ograniczonymi istotami, nie jesteśmy w stanie wyśledzić. Nie przedstawia to jednakże żadnej rzeczywistej trudności. Osobie, która wielokrotnie okazała się rzetelna i godna zaufania, daje się wiarę i tam, gdzie chodzi o wypowiedzi, których nie można sprawdzić. Tak samo mogę uczynić względem Boga, którego przedstawia Biblia: wszystko to w Biblii, co mogłem zbadać, okazało się poprawne. Dlatego posiadam pełne podstawy, aby Mu zaufać i we wszystkich innych Jego wypowiedziach. Wiem dlaczego wierzę!

Chciałbym zachęcić Cię Czytelniku i dodać odwagi, by wziąć Biblię do ręki - aby słyszeć w niej głos Wszechmocnego. Jeżeli Bóg jest dla Ciebie "nieznanym Bogiem", po prostu zwróć się do Niego w zaufaniu ze szczerą prośbą, aby zechciał przez Biblię przemówić do Ciebie w sposób osobisty. Ważne jest, aby podejść do Biblii z otwartością, powagą i szczerością. Biblia jest w stanie dosięgnąć sumienia swych czytelników, a przy tym zadziałać na najdelikatniejsze obszary ludzkiego wnętrza - to jest konieczne dla postawienia prawdziwej diagnozy naszego osobistego stanu przed Bogiem. Lecz Bóg "chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" (1. List do Tymoteusza 2,4-5).


(C) Copyright "Dobry Zasiew" 2012

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

28
maja

Miłość jest dobrotliwa.

Gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.


1 List do Koryntian 13,4; List do Tytusa 3,4-5

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka