Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda?
Ewangelia Jana 18,38

Jakże aktualne są to słowa! Często słyszymy pytanie: "Kto tu właściwie ma rację?". Ludzie poszukują odpowiedzi powołując się na Mahometa, na Buddę i innych twórców wielkich religii świata. Do przywódców religijnych zalicza się też Pana Jezusa, jakby On był podobnie jak oni - tylko człowiekiem. Słyszymy o Nim: "Naturalnie, był wielkim człowiekiem i wzorem dla innych, ale...".
Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który istnieje od zawsze. Przyszedł na ziemię jako prawdziwy człowiek, a mimo to pozostał wiecznym Bogiem. Przyszedł z nieba, aby wykonać wielkie dzieło odkupienia - uratować grzeszników zasługujących na potępienie, do których należymy ty i ja. Jeśli ktoś to odrzuca lub jest mu to obojętne, ten jest już zgubiony i nic nie jest w stanie mu pomà ³c.
Jezus Chrystus nie był twórcą żadnej religii. Biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, jedną z wielu religii. Pan Jezus jest objawieniem żywego Boga. On mógł powiedzieć o sobie: "Kto mnie widział, widział Ojca" oraz "Ja jestem prawdą" .
Czy Mahomet nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwiema rybami? Czy Budda przywrócił wzrok śleponarodzonemu? Czy Konfucjusz wskrzeszał zmarłych? Wszyscy oni pomarli, ale Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata, zmartwychwstał w mocy, którą sam posiadał, dlatego powiedział: "Jam jest zmartwychwstanie i żywot".
Uwierz w to, że dla Ciebie dokonał On dzieła pojednania, ukórz się przed Nim i wyznaj Mu swoje grzechy. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne.

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

24
czerwca

Uchwyć się żywota wiecznego.


1 List do Tymoteusza 6,12

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka