Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda?
Ewangelia Jana 18,38

Jakże aktualne są to słowa! Często słyszymy pytanie: "Kto tu właściwie ma rację?". Ludzie poszukują odpowiedzi powołując się na Mahometa, na Buddę i innych twórców wielkich religii świata. Do przywódców religijnych zalicza się też Pana Jezusa, jakby On był podobnie jak oni - tylko człowiekiem. Słyszymy o Nim: "Naturalnie, był wielkim człowiekiem i wzorem dla innych, ale...".
Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który istnieje od zawsze. Przyszedł na ziemię jako prawdziwy człowiek, a mimo to pozostał wiecznym Bogiem. Przyszedł z nieba, aby wykonać wielkie dzieło odkupienia - uratować grzeszników zasługujących na potępienie, do których należymy ty i ja. Jeśli ktoś to odrzuca lub jest mu to obojętne, ten jest już zgubiony i nic nie jest w stanie mu pomà ³c.
Jezus Chrystus nie był twórcą żadnej religii. Biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, jedną z wielu religii. Pan Jezus jest objawieniem żywego Boga. On mógł powiedzieć o sobie: "Kto mnie widział, widział Ojca" oraz "Ja jestem prawdą" .
Czy Mahomet nakarmił pięć tysięcy ludzi pięcioma chlebami jęczmiennymi i dwiema rybami? Czy Budda przywrócił wzrok śleponarodzonemu? Czy Konfucjusz wskrzeszał zmarłych? Wszyscy oni pomarli, ale Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel świata, zmartwychwstał w mocy, którą sam posiadał, dlatego powiedział: "Jam jest zmartwychwstanie i żywot".
Uwierz w to, że dla Ciebie dokonał On dzieła pojednania, ukórz się przed Nim i wyznaj Mu swoje grzechy. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne.

29
marca

Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce (…). Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.


Psalm 22,2; Ewangelia Jana 10,11.14

Więcej…

News


Dodaliśmy najnowsze kazania braci Bryan Baptiste i Hadley Hall


 

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…