Przeogromna MIŁOŚĆ

 

Boże poselstwo – skierowane bezpośrednio do Ciebie

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, niezmierzone miłosierdzie

że Syna swego Jednorodzonego dał, ← najwyższa cena

aby każdy, nieograniczona liczba

kto weń wierzy, najłatwiejszy warunek

nie zginął, ← najwartościowszy ratunek

ale miał żywot wieczny. ← najwspanialsze błogosławieństwo

 

 

W tym wierszu nazywanym często streszczeniem Biblii zawarte  jest sedno Bożej ewangelii skierowanej do człowieka, promieniującej jak błyszczący diament.

Biblijna ewangelia jest radosną nowiną dla każdego, kto ma odwagę stanąć w jej świetle.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat…

W tych słowach możemy zauważyć coś z Bożej tęsknoty za nami, za Jego stworzeniem. Tę przeogromną miłość możemy jedynie podziwiać. My zniesławiliśmy Boga, wzgardziliśmy Nim, zraniliśmy Go. On jednak wykonał pierwszy krok, aby zgubieni grzesznicy mogli zostać uratowani!

…że Syna swego jednorodzonego dał…

Jest to najwyższa cena Bożej miłości - Jezus Chrystus, nieoceniony Boży dar. Sprawiedliwy Bóg udowodnił swoją miłość przez to, że zesłał swojego ukochanego Syna na krzyż Golgoty. Miłujący Bóg pospieszył nam z pomocą - Syn Boży stał się człowiekiem.

…aby każdy, kto weń wierzy…

Bóg zwraca się do każdego bez wyjątku. W miejsce słowa „każdy” możemy wstawić swoje imię! Czy człowiek musi coś uczynić, aby pójść na potępienie? Nie! Lecz musi coś uczynić, aby zostać zbawionym!

Człowiek nie może zasłużyć sobie na niebo dobrymi uczynkami, musi po prostu UWIERZYĆ. Uwierzyć w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie Boży sąd z powodu naszych grzechów. Jeśli to uczyni, z radością będzie mógł powiedzieć:

 

Tyś na Golgocie za mnie umarł,

Tyś za mnie podjął straszny bój!

Swą krwią nabyłeś mnie na własność,

Z radością mówię: jestem Twój!

 

…nie zginął…

W tych słowach Bóg ukazuje nam straszny los tych wszystkich, którzy nie przyjmą Jego oferty zbawienia - będą na wieki potępieni, znajdą się w wiecznej ciemności przeżywając męki, oddaleni od Boga: „Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”. Ewangelia Marka 9,44

 

Nie zrozum tego źle. Boże poselstwo jest radosnym poselstwem, nie jest to żadna groźba. Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz pragnie jego nawrócenia - pragnie, aby żył.

Bylibyśmy jednak winni przed Bogiem, gdybyśmy przemilczeli to, co On z wielką powagą mówi: Możesz pójść na wieczne potępienie.

 

…ale miał żywot wieczny”.

Nie oznacza to, że się będzie miało „coś z życia”, jak to niektórzy mówią. Byłoby to bardzo mało. Słowo Boże mówi:

„…lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

List do Rzymian 6,23

 

„Kto ma Syna, ma żywot...”. 1. List Jana 5,12

Przecież to zuchwalstwo tak twierdzić! Nie! Tak mówi Słowo Boże! Jeśli ktoś uwierzy Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi, ten otrzyma życie wieczne. Jest to pewne i prawdziwe. Kiedy się ono rozpocznie? W momencie nawrócenia! Może to stać się już dzisiaj!

„Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”. 1. List Jana 4,10

za rlch.pl

Szukaj

News

Dodaliśmy najnowsze kazania brata Bryana Baptiste, misjonarza służącego przez 30 lat na Karaibach. Zapraszamy do wysłuchania!

02
marca

Powiadam zaś wam prawdziwie: Niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże.

A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca.


Ewangelia Łukasza 9,27-29

Więcej…

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Czytaj więcej: Ciasteczka